آئین تکریم و معارفه مدیران آموزش و پرورش شهرستان گنبدکاووس، با حضور مدیر کل آموزش و پرورش گلستان، فرماندار شهرستان، امام جمعه شهرستان و مسئولین استانی و شهرستانی در سالن همایش‌های مجتمع آموزشی و رفاهی فرهنگیان در حال برگزاریست.

آئین تکریم و معارفه مدیران آموزش و پرورش شهرستان گنبدکاووس، با حضور مدیر کل آموزش و پرورش گلستان، فرماندار شهرستان، امام جمعه شهرستان و مسئولین استانی و شهرستانی در سالن همایش‌های مجتمع آموزشی و رفاهی فرهنگیان در حال برگزاریست.

ارازمراد مغربی قوجق بجای عبدالقادر ظفر معارفه شد.

آئین تکریم و معارفه مدیران آموزش و پرورش شهرستان گنبدکاووس برگزار شد + گزارش تصویری

آئین تکریم و معارفه مدیران آموزش و پرورش شهرستان گنبدکاووس برگزار شد + گزارش تصویری

آئین تکریم و معارفه مدیران آموزش و پرورش شهرستان گنبدکاووس برگزار شد + گزارش تصویری

آئین تکریم و معارفه مدیران آموزش و پرورش شهرستان گنبدکاووس برگزار شد + گزارش تصویری

آئین تکریم و معارفه مدیران آموزش و پرورش شهرستان گنبدکاووس برگزار شد + گزارش تصویری

آئین تکریم و معارفه مدیران آموزش و پرورش شهرستان گنبدکاووس برگزار شد + گزارش تصویری

آئین تکریم و معارفه مدیران آموزش و پرورش شهرستان گنبدکاووس برگزار شد + گزارش تصویری

آئین تکریم و معارفه مدیران آموزش و پرورش شهرستان گنبدکاووس برگزار شد + گزارش تصویری

آئین تکریم و معارفه مدیران آموزش و پرورش شهرستان گنبدکاووس برگزار شد + گزارش تصویری

 

  • نویسنده : فریدون قارئی