در دو روز گذشته که خرید تضمینی آغاز شده ۲۵ هزار تن گندم به مراکز خرید تحویل شده است.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی: مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان گفت:از ۹۰ مرکز خرید تضمینی گندم در استان تا کنون ۳۵ مرکز فعال شده است.

محمد رضا افشار افزود: در دو روز گذشته که خرید تضمینی آغاز شده ۲۵ هزار تن گندم به مراکز خرید تحویل شده است.

وی گفت: امسال هر کیلو گرم گندم کشاورزان را به قیمت ۱۱ هزار ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنیم.

محمد رضا عباسی، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان گفت: امسال ۳۷۵ هزار هکتار اراضی استان زیر کشت گندم رفته است و پیش بینی می‌کنیم حدود ۹۲۰ هزار تن محصول از اراضی استان برداشت شود.

  • منبع خبر : صداوسیما