بهره‌برداران این استان در سال زراعی جاری با برداشت ۹۸۰ هزار تُن گندم از ۳۷۵ هزار هکتار اراضی زیر کشت، موفق به تکرار رتبه دوم تولید این محصول راهبردی در کشور شدند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: بهره‌برداران این استان در سال زراعی جاری با برداشت ۹۸۰ هزار تُن گندم از ۳۷۵ هزار هکتار اراضی زیر کشت، موفق به تکرار رتبه دوم تولید این محصول راهبردی در کشور شدند.

محمدرضا عباسی: بهره برداران استان ۶۸۷ هزار تُن گندم مازاد برنیاز خود را به مراکز خرید تضمینی دولت تحویل دادند.

رتبه اول تولید گندم در کشور متعلق به استان خوزستان است.

امسال بیش از ۹۰ مرکز با خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم به قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در گلستان خرید این محصول راهبردی را انجام می دهند.

  • منبع خبر : ایرنا