روغن آفتابگردان جزو روغن‌های مرغوب و پرطرفدار در کشور است که در صورت حمایت از کشاورزان تولید بیشتر این محصول نقش مؤثری در تأمین روغن مورد نیاز کشور خواهد داشت.

آفتابگردان جزو گیاهان کم آب بر است که به صورت دیم در گلستان کشت می‌شود که در صورت حمایت دولت و خرید به قیمت واقعی از کشاورزان، آفتابگردان این ظرفیت را دارد که جایگزین گیاهان پرآب بر مثل برنج و چغندرقند شود.

روغن آفتابگردان جزو روغن‌های مرغوب و پرطرفدار در کشور است که در صورت حمایت از کشاورزان تولید بیشتر این محصول نقش مؤثری در تأمین روغن مورد نیاز کشور خواهد داشت.

  • منبع خبر : مهر