مدیرکل مدیریت بحران گلستان از اسکان اضطراری ۲۰ خانوار منطقه عباس آباد روستای سارجه‌کر گنبدکاووس خبر داد.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان از اسکان اضطراری ۲۰ خانوار منطقه عباس آباد روستای سارجه‌کر گنبدکاووس خبر داد.

  • نویسنده : فریدون قارئی