شهروندی به پایگاه اخبار گنبد گفت: کافیست در‌ این‌ قسمت رانندگی کنید یک راننده از اینطرف رانندگی می‌کنه یکی از آنطرف و بعضا بخصوص برای راننده نا آشنا به مسیر خطوط باقیمانده از قبل گمراه کننده است، بخصوص خطرات رانندگی در شب بیشتر مشهود است، ویدیو را تماشا کنید تا متوجه مشکل شوید.

زحمت کشیده شده بخشی از جاده گنبد – آق‌قلا تعریض شد، ولی پیامهایی از همشهریان به پایگاه اخبار گنبد و رسانه های مجازی ما با آدرس های کانال تلگرام خبرهای جالب گنبد و پیج اینستاگرام گنبداینفو می‌رسد که چون خط کشی‌ها اصلاح نشده، احتمال بروز حادثه سنگین و تصادف شاخ به شاخ زیاد است.

شهروندی به پایگاه اخبار گنبد گفت: کافیست در‌ این‌ قسمت رانندگی کنید یک راننده از اینطرف رانندگی می‌کنه یکی از آنطرف و بعضا بخصوص برای راننده نا آشنا به مسیر خطوط باقیمانده از قبل گمراه کننده است، بخصوص خطرات رانندگی در شب بیشتر مشهود است، ویدیو را تماشا کنید تا متوجه مشکل شوید.

مسئولین محترم این‌ اصلاح قطعا در دستور کار‌ است ولی قبل از حادثه اقدام گردد تا خطرات کمتر شود.

  • نویسنده : راضیه اونق