اخطار به کسبه های گنبدی که علیرغم دادن اخطار کتبی به ایشان تا پایان فروردین ماه واکسن خود را نزده و نسبت به اخذ کد QR اقدامی ننمایند

با توجه به موج شیوع بیماری کرونا و در راستای سیاست های پیشگیرانه ستاد ملی مقابله با کرونا ، ضروری است تمامی واحدهای صنفی نسبت به تزریق سه دوز واکسن کرونا و اخذ QR Code و نصب آن در واحد صنفی (در محل قابل رویت برای همگان) به فوریت اقدام نمایند.

اتاق اصناف گنبد در اطلاعیه ای عنوان کرد: با کسبه های گنبدی که علیرغم دادن اخطار کتبی به ایشان تا پایان فروردین ماه واکسن خود را نزده و نسبت به اخذ کد QR اقدامی ننمایند به ترتیب ذیل برخورد میشود:
۱ . در مرحله اول مسدود کردن پوز بانکی به مدت دو هفته
۲ . در مرحله دوم پلمپ واحد صنفی به مدت ۳۰ روز

این طرح ملی بوده و در راستای هوشمندسازی فعالیت صنوف و جلوگیری از تعطیلی بازار گنبد در پیک احتمالی بعدی می باشد.