آقای شیرمحمدلی معاون‌ جهاد کشاورزی گنبدکاووس به خبرنگار پایگاه اخبار گنبد اعلام کرد، مراکز خرید کلزا در شهرستان گنبدکاووس به شرح ذیل می باشد:

آقای شیرمحمدلی معاون‌ جهاد کشاورزی گنبدکاووس به خبرنگار پایگاه اخبار گنبد اعلام کرد، مراکز خرید کلزا در شهرستان گنبدکاووس به شرح ذیل می باشد:

۱-انبار ایگدرعلیا
۲-انبار امانقره جه
۳-انبار آق بند در روستای چپرقویمه
۴-انبار ایمر
۵-انبارتاتارعلیا در روستای کاکا
۶-کارخانه طلای سفید

  • نویسنده : فریدون قارئی