نخستین مرکز MRI دولتی گنبدکاووس در بیمارستان شهید مطهری گنبدکاووس افتتاح شد

نخستین مرکز MRI دولتی گنبدکاووس در بیمارستان شهید مطهری گنبدکاووس افتتاح شد.

 

  • نویسنده : فریدون قارئی