از سوی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی، الهام متین به عنوان سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان انتخاب و معرفی شد.

از سوی محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، الهام متین به عنوان سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان انتخاب و معرفی شد.

در بخشی از این حکم آمده است: نظر به شایستگی، تجارب و ارزشمند و روحیه انقلابی و دینی سرکار عالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان منصوب می‌شوید.

امید واثق است که با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری شایسته از ظرفیت‌های فرهنگی آن استان و با امعان نظر و توجه کامل به اهداف و شرح وظایف وزارت خانه و آن اداره کل، اهتمام جدی به عمل آورید.

گفتنی است الهام متین تا پیش از این مسئولیت معاونت نهاد کتابخانه های عمومی استان گلستان را بر عهده داشت و همچنین محمد رعیت، به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان خدمتگذار حوزه فرهنگ استان گلستان بود.