سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: هر تصمیمی باشد ناقض این حرف من نیست که امسال افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت و این را مکررا اعلام کرده‌ایم که دستور کاری برای افزایش قیمت بنزین در سال جاری وجود ندارد.

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست خبری گفت:  اجرای آزمایشی طرح اختصاص بنزین به افراد به جای خودرو در کیش از اسفندماه انجام و در ابتدای مردادماه متوقف شد.

وی افزود: نتایج ارزیابی این دوره ۵ ماهه قرار شد در یک جلسه‌ای خدمت رئیس جمهور و اعضای ستاد اقتصادی مطرح شود تا تصمیم گیری شود که طرح اصلاح شود یا به شکل آزماشی متوقف شود و یا توسعه یابد. هنوز هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است.

او در ادامه خاطر نشان کرد: هر تصمیمی باشد ناقض این حرف من نیست که امسال افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت و این را مکررا اعلام کرده‌ایم که دستور کاری برای افزایش قیمت بنزین در سال جاری وجود ندارد.

  • منبع خبر : انتخاب