اتباع روسیه در ماه گذشته ۱۲۷۵ خانه در ترکیه خریداری کردند و پس از آن ایرانی ها با ۷۳۶ خانه در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

روس‌ها در صدر فهرست خریداران خانه در ماه می قرار گرفتند.

اتباع روسیه در ماه گذشته ۱۲۷۵ خانه در ترکیه خریداری کردند و پس از آن ایرانی ها با ۷۳۶ خانه در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

فروش خانه به عراقی‌ها و آلمانی‌ها به ترتیب ۶۱۷ و ۲۴۷ بود. اوکراینی‌ها ۲۴۱ خانه در ماه مه خریداری کردند.

  • منبع خبر : ایلنا