در استان حدود ۸۰۰ نازل فعال سوخت مایع وجود دارد که سالانه دو بار مورد بازرسی قرار می‌گیرد.

رئیس اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس‌های استاندارد گلستان از بازرسی ۳۰۰ نازل عرضه سوخت مایع در استان خبر داد.

احسان اخوان راد گفت: در استان حدود ۸۰۰ نازل فعال سوخت مایع وجود دارد که سالانه دو بار مورد بازرسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: در حال حاضر دور اول بازرسی‌های استاندارد از نازل‌ها در تمامی شهر‌های استان در حال انجام است.

اخوان راد در ادامه گفت: دور دوم بازرسی‌ها در نیمه دوم سال برنامه ریزی و اجرا می‌شود.
رئیس اداره اندازه شناسی استاندارد گفت: نازل‌های منطبق با استاندارد، با الصاق یک برچسب تاییدیه از مابقی نازل‌ها متمایز می‌شود.

اخوان راد افزود: نازل‌های غیراستاندارد پلمب می‌شوند وجایگاه داران تا رفع نقص، بازرسی مجدد و تایید کارشناس، مجاز به فک پلمب و بهره برداری از آن نازل نیستند.

اخوان راد از شهروندان خواست؛ در صورت مشاهده نازل‌های مغایر با استاندارد، موضوع را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات به شماره ۱۵۱۷ یا سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۱۷ به اداره کل استاندارد گلستان اطلاع دهند.

  • منبع خبر : صداوسیما