گوشه ای از بازی فرهاد قائمی از مفاخر والیبال گنبد و ایران از سالن‌های درجه یک‌ دنیا تا زمین‌های خاکی گنبد و اطراف

گوشه ای از بازی فرهاد قائمی از مفاخر والیبال گنبد و ایران از سالن‌های درجه یک‌ دنیا تا زمین‌های خاکی گنبد و اطراف

اینجا نگین شهر – محله ی پورجان ۱۴۰۲/۰۲/۱۰

بسیاری از اهالی گنبد فرهاد را یکی از خاکی ترین ورزشکاران این شهرستان می دانند.

 

  • نویسنده : فریدون قارئی