همزمان با برگزاری آیین شکرگزاری و جشن برداشت میگو از مزارع گمیشان، جشنواره طبخ این آبزی با مشارکت بانوان قوم ترکمن توسط اداره شیلات استان گلستان و همکاری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان برگزار شد.

بانوان قوم ترکمن در جشنواره ای با طعم میگو

بانوان قوم ترکمن در جشنواره ای با طعم میگو

بانوان قوم ترکمن در جشنواره ای با طعم میگو

بانوان قوم ترکمن در جشنواره ای با طعم میگو

بانوان قوم ترکمن در جشنواره ای با طعم میگو

بانوان قوم ترکمن در جشنواره ای با طعم میگو

بانوان قوم ترکمن در جشنواره ای با طعم میگو

بانوان قوم ترکمن در جشنواره ای با طعم میگو

بانوان قوم ترکمن در جشنواره ای با طعم میگو

بانوان قوم ترکمن در جشنواره ای با طعم میگو

بانوان قوم ترکمن در جشنواره ای با طعم میگو

بانوان قوم ترکمن در جشنواره ای با طعم میگو

بانوان قوم ترکمن در جشنواره ای با طعم میگو

بانوان قوم ترکمن در جشنواره ای با طعم میگو

 

  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا