رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان یکی از وضعیت‌های مخاطره آمیز ترک تحصیل است که آینده شغلی و آینده اجتماعی یک فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

حیدر آسیابی در سومین جلسه پیشگیری از وقوع جرم استان گلستان گفت:مهمترین تصمیماتی که برای دانش آموزان بازمانده از تحصیل گرفته شد بحث ایجاد نظام آموزشی به ویژه در دوره متوسطه و پایین تراز آن است.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه نقش تعلیم و تربیت و آموزشی در بحث تربیت افراد جامعه و آیندگان این جامعه مهم است افزود: در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان یکی از وضعیت‌های مخاطره آمیز ترک تحصیل است که آینده شغلی و آینده اجتماعی یک فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

آسیابی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات ترک فعل و جرم انگاری برای متولیان امر اعم از خانواده و ارگان‌هایی که متولی آموزش فرد بوده افزود: ظرفیت‌های قانونی به موقع اجرا نشده و ما در حال آمارگیری هستیم که چه میزان از دانش آموزان ترک تحصیل کرده و یا بازمانده از تحصیل هستند.

نظری مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز در این جلسه گفت:طی یک سال گذشته ۳ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل به تحصیل برگردانده شدند.

او افزود:یکی از مباحث بازماندن از تحصیل فقر مالی، طلاق والدین، بی سرپرستی، بد سرپرستی و دوری مسیر مدرسه از جمله مسائلی است که دست به دست هم می‌دهند تا دانش آموزان از تحصیل باز بمانند.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان