نیمه شمالی استان بویژه بخش مرزی داشلی برون بدلیل کمبود درخت و فضای سبز ظاهری خشک و خشن دارد و درختکاری می تواند چهره مناطق ترکمن نشین را به کلی تغییر دهد.

به گزارش ترکمن سسی – نورمحمد دانشمند: نیمه شمالی استان بویژه بخش مرزی داشلی برون بدلیل کمبود درخت و فضای سبز ظاهری خشک و خشن دارد و درختکاری می تواند چهره مناطق ترکمن نشین را به کلی تغییر دهد.

قطعا ترویج و توسعه درختکاری و توسعه فضای سبز که در تعلیمات دینی ما نهفته است و ریشه در فرهنگ بومی منطقه دارد آثار مثبت فراوانی خواهد داشت و با تغییر چهره ترکمن صحرا به منطقه ای سرسبز ورود گردشگران را هموارتر و آثار مثبت روحی روانی فراوانی خواهد داشت.

موضوع ترویج و توسعه درختکاری که مدیران ارشد استانی بویژه شخص استاندار نیز بر این ضرورت تاکید دارند می تواند با بهره گیری از ظرفیت شوراها، دهیاری ها و همراهی رسانه ها، نخبگان، جامعه دانشگاهی و مدیران گلستان و با ورود کارشناسانه به این موضوع به تدریج تحقق یابد.

در سالهای اخیر همت پشتکار یک خیر طبیعت در روستای قورچای برای کاشت ۴۰۰۰ درخت به یاد ۴۰۰۰ شهید گلستان به عنوان الگوی موفق و برتر استانی شناخته شده است و استفاده از این الگو و تجربه نیز برای تغییر چهره نیمه شمالی استان می تواند کارساز باشد.

براساس یک گفته قدیمی یک شروع خوب نصف انجام کار است و اگر چنین همت و اراده ای در تعدادی از دهیاری های یا خیران طبیعت در بخش مرزی داشلی برون ایجاد شود و این حرکت ارزشمند را آغاز بکند می توان امیدوار بود که این حرکت الگو سازی شده و در دیگر روستاهای مناطق مرزی توسعه یافته و فرهنگ کاشت درخت اندک اندک نهادینه شود.

گرچه در نوار مرزی با محدودیت آب روبرو هستیم و کار نگهداری نهال در یکی دوسال ابتدایی کار پرزحمتی است با این حال کار در این زمینه بسیار محسوس است و اگر بتوانیم با درایت، همراهی و مشارکت مردمی چنین آرزویی را جامعه عمل بپوشانیم نتایج مثبت این حرکت برای نسل های آتی به عنوان میراثی گرانبها ماندگار خواهد شد.

  • نویسنده : نورمحمد دانشمند
  • منبع خبر : ترکمن سسی