پس از مسدود سازی برخی خیابان های شرقی با ایجاد بلوار این بار در غرب شهر و تقاطع سی متری مقداد و در انتهای شرقی این خیابان که به معابر خیابان یاس(چای بویین) متصل می‌گردد بلواری ایجاد شده که مشکلات عدیده ای برای رانندگان ایجاد نموده است.

پس از مسدود سازی برخی خیابان های شرقی با ایجاد بلوار این بار در غرب شهر و تقاطع سی متری مقداد و در انتهای شرقی این خیابان که به معابر خیابان یاس(چای بویین) متصل می‌گردد بلواری ایجاد شده که مشکلات عدیده ای برای رانندگان ایجاد نموده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه اخبار گنبد با حضور در محل این تقاطع پای درد و دل برخی رانندگان و اهالی محل و حتی پاکبانان نشسته و همگی بر غیر مفید بودن این مسدود سازی تاکید داشتند.

تغییرات جدید در شهر گنبدکاووس و انسداد خیابان‌ها و تقاطع‌ها؛ مشکلات ترافیکیِ مردم را بیشتر کرده است

به گفته رانندگان معبر پشت اداره غله نوعی کمربندی برای رانندگانی که قصد ورود به قسمت غربی شهر را دارند محسوب می‌گردد و با این مسدود سازی بخش اعظم ترافیک به خیابان اصلی و خیابان کم عرض غزالی که در انتهای اتصال به استاد شهریار یکطرفه نیز می‌باشد منتقل خواهد شد.

اهالی محل نیز با اشاره به این موضوع که هیچ حادثه ترافیکی خاصی در این محل و تقاطع روی نداده و خیابان سی متری مقداد با کمترین بار ترافیکی نیازی به مسدود سازی ندارد قرار دادن یک چراغ راهنمایی چشمکزن را بهتر از مسدود سازی اعلام نموده اند.

تغییرات جدید در شهر گنبدکاووس و انسداد خیابان‌ها و تقاطع‌ها؛ مشکلات ترافیکیِ مردم را بیشتر کرده است

خبرنگار ما گنبد ضمن حضور ده دقیقه ای از مشاهدات خود در حرکت خلاف جهت اکثریت رانندگان به استناد تصاویر ارسالی خبر داده است.

امید است برخی تصمیمات ترافیکی با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر صورت پذیرد و گره دیگری بر ترافیک سنگین ورودی شهر افزوده نشود.

تغییرات جدید در شهر گنبدکاووس و انسداد خیابان‌ها و تقاطع‌ها؛ مشکلات ترافیکیِ مردم را بیشتر کرده است

  • نویسنده : طاهر زیتونلی