طبق مصوبه هیات دولت، از سوم شهریور ساعت کار ادارات و موسسات همانند قبل خواهد بود.

سخنگوی صنعت برق کشور گفت: طبق مصوبه هیات دولت، از سوم شهریور ساعت کار ادارات و موسسات همانند قبل خواهد بود.

مصطفی رجبی مشهدی می گوید: امسال با کاهش ساعت کار ادارات، شاهد کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق بودیم.

وی افزود: در جنوب کشور هنوز گرمای پایدار برقرار است و از مردم تقاضا می‌شود از ساعت ۱۲ تا ۱۸ و ۲۰ تا ۲۳ در استفاده از وسایل سرمایشی به مصرفه بهینه توجه ویژه داشته باشند.

رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: امید است تأمین برق پایدار امسال که با تلاش مردم و همکاران زحمتکش صنعت برق به‌دست‌آمده است با تداوم همکاری‌ها و فرهنگ شدن مصرف درست نهادینه شود.

  • منبع خبر : صداوسیما