اقدامات ضروری برای جلوگیری از یخ زدگی لوله‌های آب و پمپ‌های آب از جمله عایق بندی لوله‌های آب، گاز و گازوئیل انجام شود.

اقدامات ضروری برای جلوگیری از یخ زدگی لوله‌های آب و پمپ‌های آب از جمله عایق بندی لوله‌های آب، گاز و گازوئیل انجام شود.

نسبت به تهیه گازوئیل مورد نیاز در زمان کاهش دما و سرمای هوا توجه شود، همچنین نسبت به کنترل ژنراتور برق اضطراری و سایر وسایل برقی اقدامات لازم انجام شود.

با عایق بندی منابع آب از یخ زدگی آب جلوگیری شود.

در بارگیری و ارسال مرغ هماهنگی لازم بین مبدا و مقصد بطور کامل انجام شود.

هیتر‌ها (سیستم‌های گرمایشی) را سرویس کرده و از صحت کار آن‌ها اطمینان حاصل کنید و همچنین نسبت به خرید قطعات و لوازم ضروری (شارژ انبار فنی) اقدامات لازم انجام شود.

به هنگام قطع برق استفاده از وسایل گرم کننده کمکی، برای ذخیره سازی و جایگزینی سوخت دوم پیش بینی شود.

اقدامات لازم به گونه‌ای انجام شود که تهویه سالن فدای افزایش درجه حرارت سالن یا برعکس نشود.

منافذی که محل ورود هوای سرد به سالن‌ها هستند به خصوص درب اصلی ورودی سالن، ورودی‌های هوای تابستانه (راهرو‌های کولینگ)، اینلت‌ها (دریچه تهویه هوا) و اطراف فن‌ها را شناسایی و برای مسدود کردن منافذ اقدام کنید./باشگاه خبرنگاران

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان