با ردیابی عرضه بستنی دارای علامت استاندارد جعلی، ماموران استاندارد یک کارگاه تولیدی را در یک واحد مسکونی شهر گرگان شناسایی کردند و تولیدات کارگاه دارای علامت استاندارد جعلی توقیف شد.

سرپرست اداره کل استاندارد گلستان گفت: با دریافت گزارش مردمی و نظارت بر بازار، بازرسان اداره کل استاندارد گلستان یک کارگاه تولید بستنی غیر بهداشتی با جعل علامت استاندارد را کشف کردند.

سید مهدی حسینی گفت: با ردیابی عرضه بستنی دارای علامت استاندارد جعلی، ماموران استاندارد یک کارگاه تولیدی را در یک واحد مسکونی شهر گرگان شناسایی کردند و تولیدات کارگاه دارای علامت استاندارد جعلی توقیف شد.
وی افزود: در این بازرسی تعداد ۷۵۰ عدد برچسب انواع بستنی زعفرانی، کاکائویی و وانیلی دارای علامت استاندارد جعلی کشف و ضبط شد.

حسینی افزود: برابر قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تولید، تمرکز، توزیع و فروش کالا‌ها و خدمات مشمول استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد و یا بدون تایید سازمان ملی استاندارد ممنوع است و کالای مربوط باید توقیف و با متخلف طبق قانون برخورد شود.

وی یاد آور شد: تا نیمه اردیبهشت ماه بیش از دو هزار و ۶۰۰ بازرسی از واحد‌های صنفی استان انجام شد و کالا‌های مشمول استاندارد اجباری به لحاظ داشتن علامت استاندارد معتبر مورد کنترل قرار گرفتند.

  • منبع خبر : صداوسیما