مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان گفت: سمپاشی و کانون کوبی مزارع از راه های جلوگیری از اپیدمی زنگ زرد گندم در گلستان است.

سید صمد ضیایی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: یکی از تهدیدات جدی در زمینه کشاورزی و مخصوصاً مزارع تکثیری بذر گندم خصوصاً در مناطق آبی، بیماری زنگ زرد یا زنگ نواری گندم است

وی افزود: با توجه به افزایش رطوبت هوا و بارندگی‌های ممتد، گزارش شده که پیمانکاران برای جلوگیری از از اپیدمی شدن این بیماری نسبت به سمپاشی و کانون کوبی مزارع خود از مرحله پنجه زنی تا پایان ساقه دهی اقدام کنند.

وی تصریح کرد: برابر پیش بینی‌های اداره کل هواشناسی استان، پیامدهای ناشی از تنش‌های غیر زیستی دور از انتظار نمی‌باشد لذا با افزایش دما و رطوبت مناسب بیمارهای قارچی نیز در هفته‌های آینده توسعه بیشتری خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: بیش از ۸۰ درصد عملکرد، حاصل از نقش سه برگی بوته‌ها، خصوصاً سه برگ منتهی به خوشه است، بنابراین حفظ آنها در پایداری عملکرد حیاتی است.

ضیایی تاکید کرد: برای تولید بهتر باید مبارزه شیمیایی علیه بیماری‌های قارچی زنگ و فوزاریوز خوشه از مرحله ساقه دهی و شروع گلدهی برای حفظ این سه برگ اقدام نمایند.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر