ویدئو اختصاصی که بدست پایگاه اخبار گنبد رسیده نشان می‌دهد دانش‌آموز یکی از مدارس روستایی اطراف گنبدکاووس و در حوزه شهرستان آزادشهر با خوش شانسی از مرگ می‌گریزد.

ویدئو اختصاصی که بدست پایگاه اخبار گنبد رسیده نشان می‌دهد دانش‌آموز یکی از مدارس روستایی اطراف گنبدکاووس و در حوزه شهرستان آزادشهر با خوش شانسی از مرگ می‌گریزد.

نکات برجسته این ویدئو کوتاه: فقر مطلق دبستان نبوت روستای آقچه‌لی قرخلر که برخی دانش آموزان کلاس‌ها در کانکس مشغول تحصیل می‌باشند و مدرسه ای که حصار جهت جلوگیری از خروج دانش آموزان از محیط مدرسه ندارد.

عدم وجود سرعتگیر در جاده بین روستایی مجاور مدرسه ابتدایی که خودروها با سرعت در حال تردد می‌باشند. ( لکه موجود در روی آسفالت بابت پر نموندن چاله بوده و سرعتگیر نمی‌باشد)

طی تماس خبرنگار پایگاه اخبار گنبد با دهیار روستای آقچه‌لی قرخلر وی در خصوص این حادثه اظهار داشت: مکاتباتی با اداره راهداری این شهرستان بعنوان متولی ایمنی راهها جهت نصب سرعتگیر از سال قبل داشته اما هنوز اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

موارد و اشکالات زیاد اینکه قرار بود مدارس کانکسی جمع آوری شود ولی هنوز هم‌ شاهدش‌ هستیم، نبود حصار در مدرسه ای که کنار جاده است و…

این یکی بخیر گذشت، آیا اگر اقدامی نشود کودکانمان بازهم با خوش شانسی همراه خواهند بود؟

  • نویسنده : فریدون قارئی