تجمع موتورسیکلت سواران در روزهای جمعه بعضا همراه با حرکات نمایشی خطرناک می‌باشد دوباره حادثه آفرید.

تجمع موتورسیکلت سواران در روزهای جمعه که بعضا همراه با حرکات نمایشی خطرناک می‌باشد دوباره حادثه آفرید.

حرکات نمایشی خطرآفرین که موجب سلب آسایش بسیاری از رانندگان نیز گردیده امروز هم موجب تصادف بین یک دستگاه موتورسیکلت و سواری پراید شد.

این تصادف موجب فوت راکب ۱۵ ساله موتورسیکلت گردید.

فیلم ارسالی مربوط به حرکات نمایشی راکبین موتور میباشد.

همین چند وقت پیش بود که یک نوجوان در همین حوالی جانش را از دست داد، سال گذشته هم همین مسیر و این حرکات و کورس گذاشتن‌باعث شد دو نفر جانشان را از دست بدهند.

قطعا وجود پیست استاندارد موتورسواری برای جوانانی‌ که‌ نیاز به تفریحات و تخلیه انرژی دارند می‌تواند جلوی بسیاری از خطرات را بگیرد، باید دید آیا مسئولی خودش را برای فراهم‌ نمودن سرگرمی‌های جوانان به چالش می‌کشد یا خیر یا اگر بله کِی؟

  • نویسنده : فریدون قارئی