همین موضوع حالا حسابی جنجالی شده و بسیاری در فضای مجازی از رفتار مهدی طارمی انتقاد کرده‌اند.

مهدی طارمی در زمان تعویض با سردار آزمون حاضر به دست دادن با او نشد.

همین موضوع حالا حسابی جنجالی شده و بسیاری در فضای مجازی از رفتار مهدی طارمی انتقاد کرده‌اند.

بسیاری این رفتار را تاییدی بر وجود دودستگی در تیم می‌دانند.

 

حرکت جنجالی مهدی طارمی و دست ندادن به سردار

  • منبع خبر : خبر فوری