خروج بدون مجوز گندم از گلستان غیر قانونی و قاچاق محسوب می‌شود و با افرادی که چنین اقدامی کنند برخورد خواهد شد.

خروج بدون مجوز گندم از گلستان غیر قانونی و قاچاق محسوب می‌شود و با افرادی که چنین اقدامی کنند برخورد خواهد شد.

حسین طلوعیان رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان در بیست و یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان گلستان گفت: امروز مسئله خروج گندم از استان به یک چالش تبدیل شده است و خروج آن بدون مجوز در حکم قاچاق محسوب می‌شود.

طلوعیان گفت: براساس مصوبات قبلی کارگروه تنظیم بازار استان، عرضه مرغ مورد نیاز استان با قیمت ۵ درصد کمتر از متوسط قیمت کشور انجام می‌شود.
او از مدیران کارخانجات استان خواست: نسبت به خرید دانه سویا به قیمت توافقی به منظور ذخیره دانه در استان و تامین نیاز روغن و کنجاله استان اقدام کنند.
وی گفت:خروج دانه سویا از استان در فصل خرید که تا پایان آذر ماه است ممنوع است.

  • منبع خبر : خبرنگاران جوان