معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: کشت شالی به شیوه خشکه‌کاری و یا کاشت محصولات کم آب‌بر، بهترین جایگزین شالیکاری سنتی و غرقابی استان است که به سبب خشکسالی‌ چند سال اخیر و محدودیت منابع آبی استان باید مورد توجه و استفاده کشاورزان قرار بگیرد.

علی اکبر مهقانی نوده اظهارداشت: کمبود منابع آبی گلستان بر کسی پوشیده نیست و برای گذر این این شرابط همه بهره‌برداران منابع آبی بالاخص بخش کشاورزی استان باید نسبت به مدیریت مصرف و کشت محصولات با نیاز آبی کمتر اقدام نمایند.

وی افزود: درصورتی که کشت غرقابی شالی در گلستان محدود به اراضی نسقی و خشکه کاری شود و یا در این اراضی پنبه، سویا، آفتابگردان، کنجد، ماش، سورگوم و ارزن کاشته شود، کمک بزرگی به مدیریت مصرف منابع آبی در این استان خواهد شد.

مهقانی نوده اضافه کرد: مطابق داده‌های موجود میزان مصرف آب در یک هکتار شالی به روش سنتی و غرقابی حدود ۱۳ هزار مترمکعب است درحالی که در شیوه خشکه کاری شالی و یا کشت‌های جایگزین و کم آب بر اشاره شده، این حجم آب به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی گلستان ادامه داد: میزان درآمد خشکه‌کاری برنج یا زراعت پنبه که این استان زمانی به منطقه طلای سفید مشهور بود اگرچه تا حدودی کمتر از درآمد کشت شالی به شیوه غرقابی می‌باشد اما در روش غرقابی قیمت اقتصادی آب و همچنین هزینه‌های تولید بیشتر در نظر گرفته نمی‌شود.

وی گفت: درصورت محاسبه موارد فوق اختلاف قابل ملاحظه‌ درآمدی وجود ندارد ضمن اینکه خشکه کاری شالی یا زراعت پنبه مزایای دیگری از جمله تناوب مناسب، اشتغال، کمک به حاصلخیزی خاک و اثرگذاری در اقلیم آب و هوایی نیز دارند.

مهقانی افزود: خشکه‌کاری شالی در گلستان که از سال ۱۳۸۸ شروع شد، امکان سنجی شده و شرایط ترویج این نوع کشت باتوجه به ارقام بذر وجود دارد ضمن اینکه زراعت پنبه هم باتوجه به ارقام زودبازده و مقاوم به خشکی و گرما و اینکه امکان کاشت آن پس از برداشت غلات (گندم، جو و دانه روغنی کلزا) در استان فراهم است.

به اعتقاد کارشناسان، کاسته شدن از زحمت کشاورز نسبت به روش تهیه خزانه، کاهش ۴۰ درصدی هزینه‌ها، یکنواختی در سبز شدن مزرعه، امکان استفاده از ماشین آلات کشاورزی در کاشت و برداشت، جلوگیری از هدر رفت کود مصرفی و کاهش ترکیبات سمی و آفات، کاهش نیاز به انرژی و اجرای آسان مدیریت مزرعه، استفاده بهتر از نهاده‌ها به دلیل عمق کشت مناسب و تراکم یکنواخت و کاهش ۴۰ درصدی میزان مصرف آب، کاهش آلودگی خاک و آب، کم شدن آفت و کاهش کصرف بذر در واحد سطح از جمله مزایای استفاده از روش خشکه کاری برنج است.

پارسال تنها در ۵۰۰ هکتار از اراضی گلستان شالی به روش خشکه‌کاری کشت شده بود.

اقتصاد اصلی گلستان با جمعیت یک میلیون و ۸۶۹ هزار نفر جمعیت بر پایه کشاورزی استوار بوده و با فعالیت کشاورزی در ۶۶۷ هزار هکتار زمین استان اعم از زراعی و باغی، و سالانه بیش از چهار میلیون تن محصول زراعی تولید می شود.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایرنا