مدیر کل فرودگاههای استان گلستان گفت:پیگیر خط پروازی مستقیم گرگان به استانبول هستیم وانشالله بتوانیم درآینده نزدیک این خط پروازی برقرار کنیم.

علی متانت اظهارکرد: درصد افزایش پرواز های داخلی وخارجی دراستان گلستان هستیم که بتوانیم پرواز مستقیم گرگان به استانبول برقرار کنیم.

وی ادامه داد:از امروز پرواز گرگان به اکتائو انجام شده است که مدت زمان این پرواز ۷۵ دقیقه طول خواهد کشید.

متانت تصریح کرد:درصورتی پرواز گرگان به اکتائو استقبال انجام گیرد این خط پروازی قابلیت این را دارد هفتگی به انجام شود.

وی خاطر نشان کرد:درحال حاضر فرودگاه گرگان به شهرهای مشهد، زاهدان، زابل،قشم، عسلویه،تهران کیش، چهابهار، بندرعباس، اکتائو کشور قزاقستان پرواز دارد.

  • منبع خبر : افق گلستان