سال تحصیلی جدید کاملا به صورت حضوری بازگشایی می شود و دانشگاه ها باید آماده سازی کامل را انجام دهند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در برنامه صف اول شبکه خبر گفت: سال تحصیلی جدید کاملا به صورت حضوری بازگشایی می شود و دانشگاه ها باید آماده سازی کامل را انجام دهند.

برخی دانشگاه ها از امروز شنبه ۱۹ شهریور بازگشایی شدند و برخی دیگر به علت ایام اربعین با تاخیر آغاز خواهند شد، اما آمادگی کامل وجود دارد.

ظرفیت های خوابگاهی را افزایش داده ایم و از بخش خصوصی هم کمک گرفته ایم.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان