استاندار گلستان با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد آب شرب مصرفی در استان گلستان از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود، گفت: این یک خیانت بزرگ به استان گلستان است زیرا سفره‌های آب زیرزمینی استان در حال مستهلک شدن و زمین‌های استان در حال فرونشست است.
  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا