سند رایگان ۳۰۰ قطعه زمین در قالب طرح حمایت از جوانی جمعیت روز پنجشنبه به خانواده‌های داری سه فرزند گلستان اهده شد.

آیین اهدا زمین رایگان به خانوارهای واجد شرایط دارای سه فرزند و بیشتر با حضور علی‌محمد زنگانه استاندار گلستان و در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برگزار شد.

مدیرکل راه و شهرسازی در این آیین گفت: اهدا زمین برای ساخت خانه بر اساس سیاست وزارت راه و شهرسازی به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر انجام شده است.

مهدی ملک افزود: بیش از سه هزار خانواده دارای سه فرزند و بیشتر در استان در طرح اهدا زمین رایگان ثبت نام کرده اند و امروز به ۳۰۰ خانواده در شهرهای گرگان، کلاله و ترکمن اهدا زمین رایگان شد.

به گفته وی ۶۵ هکتار از اراضی اشخاص در راستای نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت به بافت شهرها الحاق شده است.

تامین زمین اجرای نهضت ملی مسکن در گلستان

وی گفت: تاکنون ۲۵۹ هکتار زمین در گلستان برای اجرای نهضت ملی مسکن به سازمان ملی زمین و مسکن انتقال یافته و این رقم به ۴۰۰ هکتار خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: این زمین‌ها برای ساخت ۱۷ هزار و ۵۰۰ واحد تملک شده و تاکنون انعقاد قرارداد ساخت هفت هزار و ۵۰۰ واحد صورت گرفته است.

وی همراهی بخش خصوصی در حوزه مسکن در استان را شایسته تقدیر دانست و گفت: برای ساخت ۱۷ هزار و ۲۰۰ واحد با همکاری این بخش آغاز شده که از این تعداد پنج هزار نفر موفق به دریافت تسهیلات ساخت شده‌اند.

ملک از آغاز ساخت سه هزار و ۲۰۰ واحد در بافت ناکارآمد شهری گلستان خبر داد و گفت: تاکنون ۲۸۳ واحد آن مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایرنا