اسکلت و کار ساختمانی سالن مسقف ۶ هزار متر مربعی شهر بازی تا پایان مهر تمام می شود و با واگذاری ابنیه به پیمانکار مراحل تامین برق و تکمیل تجهیزات شهربازی تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.

رییس شورای اسلامی گرگان: اسکلت و کار ساختمانی سالن مسقف ۶ هزار متر مربعی شهر بازی تا پایان مهر تمام می شود و با واگذاری ابنیه به پیمانکار مراحل تامین برق و تکمیل تجهیزات شهربازی تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.

فاز دوم پروژه شهربازی هم در قالب نصب سورتمه ریلی با پیشرفت ۵۰ درصد در حال تکمیل است و تا پایان مهرماه ایستگاه پنج طبقه آن به اتمام می‌رسد.

  • منبع خبر : ایرنا