استفاده رسمی رانندگان از جاده تعریض شده خط نو

به گزارش پایگاه اخبار گنبد، با اتمام پروژه تعریض قسمتی از جاده گنبد به آق قلا به طول پنج کیلومتر عملیات خط کشی نیز در این مسیر وارد فاز اجرایی شد.

رانندگان محترمی که در این مسیر تردد می نمایند از این پس باید دقت نمایند از تقاطع عطابهلکه تا بعد از چهارراه هیوه چی و بالعکس می بایست با رعایت خط کشی جدید طی طریق نمایند و خط کشی قدیمی فاقد اعتبار می‌باشد.

 

شروع خط کشی جاده گنبد به آق قلا (خط نو) به طول ۵ کیلومتر+ عکس

شروع خط کشی جاده گنبد به آق قلا (خط نو) به طول ۵ کیلومتر+ عکس

شروع خط کشی جاده گنبد به آق قلا (خط نو) به طول ۵ کیلومتر+ عکس

شروع خط کشی جاده گنبد به آق قلا (خط نو) به طول ۵ کیلومتر+ عکس

شروع خط کشی جاده گنبد به آق قلا (خط نو) به طول ۵ کیلومتر+ عکس

  • نویسنده : طاهر زیتونلی