بانک مرکزی مکلف است تمامی گردش‌های مالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کند و ما گردش حساب همه این افراد را داریم و بررسی‌های دقیق انجام خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی گلستان خبرداد: بانک مرکزی مکلف است تمامی گردش‌های مالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کند و ما گردش حساب همه این افراد را داریم و بررسی‌های دقیق انجام خواهد شد.

همه مشاغل از جمله پزشکان باید از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند و البته بالاترین مبلغ مالیات در بین مودیان توسط پزشکان و داروخانه‌ها پرداخت می‌شود اما شخص متخلف در بین تمام مشاغل وجود دارد.

سال گذشته ۱۵ هزار و ۹۱۸ هزار فقره بوده که امسال به چهار هزار و ۷۳۸ فقره رسیده و هفت درصد کاهش تعداد داشتیم.

  • منبع خبر : فارس