فیلم سال‌های نه چندان دور از شب زیبای برفی میدان مرکزی گنبدکاووس که ترکیب قشنگی از نور و رنگ و برف و سفیدی باهم ثبت شدند، گفتم باهم ببینیم و لحظاتی از آن لذت ببریم.

این روز‌ها که اوج گرمای تابستان را تجربه می‌کنیم بد ندیدم یادآوری کنم، هر سختی و احوال ناخوشی روزی‌ تمام خواهد شد، زندگی پستی و بلندی دارد، یک روز روی خوبش را خواهیم دید یک روز‌هم ممکن است روی سخت و ناخوشش را ببینیم، همانند ماه ها و فصل‌های سال که دائم در حال گردش هستند هیچ‌چیز دائمی نیست…

فیلم سال‌های نه چندان دور از شب زیبای برفی میدان مرکزی گنبدکاووس که ترکیب قشنگی از نور و رنگ و برف و سفیدی باهم ثبت شدند، گفتم باهم ببینیم و لحظاتی از آن لذت ببریم.

میدان مرکزی گنبدکاووس یک سالی است المان ندارد و المان ن والقلم نیز از این میدان برداشته شد.

  • نویسنده : فریدون قارئی