گلایه جمعی از اهالی محله فرخ نیا، رسالت‌ و... بلوار امامزاده نسبت به آب گل آلود و بوی نامطبوع آن در این منطقه

گلایه جمعی از اهالی محله فرخ نیا، رسالت‌ و… بلوار امامزاده نسبت به آب گل آلود و بوی نامطبوع آن در این منطقه

یکی از اهالی این منطقه می‌گوید آشامیدن آب که بماند با این آب حتی نمیتوانیم وضو بگیریم، اون از تابستونامون که قطعی آب داریم اینم از زمستونمون که آب گل‌آلود و بدبو وارد شبکه لوله کشی این منطقه از شهر شده است.

بدین وسیله صدای اهالی این منطقه از شهر خدمت مسئولین اعلام می‌گردد.

  • نویسنده : راضیه اونق