صدای شهروند و پیدا نشدن داروی بخور برای نوزادان

لطفا‌ این پیام من رو منتشر کنید، برای نوزاد تازه متولد شده ام که بستری هست چند روزه این یک قلم بخور پیدا نمیشه؛ چرا بهداشت‌ و درمان شهرستان گنبدکاووس و علوم‌ پزشکی گلستان در تامین حداقلی ترین دارو یا ملزومات نوزادان‌ ناتوان است، این‌چه تشویق به فرزندآوری است که انجام میشه؟ یک‌ روز درگیر پیدا کردن شیرخشک باید باشیم یک روز درگیر بود یا نبود واکسن‌ها یک روز معمولی‌ترین داروها هم نیست، یکروز نبود تخت برای بستری، تازه اینها در حالت خوشبینانه اگر شما پول داشته باشید بخرید چون به قیمت‌های ادعایی پیدا نمیشه و معمولا هم داروها تحت پوشش بیمه نیستن و باید آزاد بخرید… آیا یک نفر مسئولِ پاسخگو پیدا میشه؟

  • نویسنده : راضیه اونق