این روزها شاهد پیام‌های مکرر همشهریان مبنی بر قطعی برق در برخی مناطق شهر گنبد بیشتر جنوب مانند کوی اندیشه و حاشیه‌های شهر هستیم، علتی که بهش رسیدیم و گفتند حضور زیاد پرندگان فصلی و نشست و برخاست آنان بر روی کابل‌های برق می باشد.

این روزها شاهد پیام‌های مکرر همشهریان مبنی بر قطعی برق در برخی مناطق شهر گنبد بیشتر جنوب مانند کوی اندیشه و حاشیه‌های شهر هستیم، علتی که بهش رسیدیم و گفتند حضور زیاد پرندگان فصلی و نشست و برخاست آنان بر روی کابل‌های برق می باشد.

شاید در نگاه اول کمی عجیب بنظر برسد اما طبق برسی خبرنگار پایگاه اخبار گنبد یکی از علتهای اصلی قطعی برق(در این روزها) بویژه در مناطق روستایی اتصال خطوط برق پرفشار بر اثر نشستن یا برخواستن همزمان این پرندگان می‌باشد.

در سال‌های قبل برای این موضوع تمهیداتی نیز توسط شرکت توزیع برق مانند نصب اسپیسر(فاصله گذار) بین خطوط و کابل‌های انتقال برق انجام شده است.

باید دید این مشکل تا کی ادامه خواهد داشت و با وجود فواید بسیار این پرندگان مانند کنترل ملخ های مهاجم و حشرات موذی، راهکار اساسی برای مقابله با ضررهای این پرندگان وجود خواهد داشت؟

  • نویسنده : راضیه اونق