فلسفه غیرحضوری بودن مدارس به دلیل صرفه جویی در مصرف گاز را درک نمی‌کنم/ علت را هم با ذکر‌ مثالی ساده بیان میکنم!

پایگاه اخبار گنبد، راضیه اونق-  فلسفه غیرحضوری بودن مدارس به دلیل صرفه جویی در مصرف گاز را درک نمی‌کنم/ علت را هم با ذکر‌ مثالی ساده بیان میکنم!

فرض بگیرید یک مدرسه ۱۰ کلاس درس دارد، هر کلاس درس هم میانگین ۳۰ دانش آموز، با توجه به شرایط اقتصادی ایجاد شده، اگر شرایط‌ ایجاب کند معمولا والدین دانش‌آموز هر دو نفر مشغول کارند، بیایید بدترین حالت را بررسی کنیم، باتوجه به ماندن دانش‌آموزان در خانه بجای مدرسه، اصلا فرض بگیریم از هر ۳۰۰ نفر دانش‌آموز فقط ۱۰ خانواده پدر و مادر هردو در بیرون شاغل باشند، دانش آموزان هم این روزها بجای حضور در مدرسه باید در خانه بمانند و قطعا بخاری(سیستم گرمایشی) نیز در خانه روشن است، آیا این‌ وضعیت جبران تعطیلی و صرفه جویی کل مدرسه را نمی‌کند؟ حال در مثال گفته شده کمترین حالت بیان شده و از نظر‌ نگارنده آمار والدین شاغل بیشتر از عدد قید شده می‌باشد و غیرحضوری بودن مدارس بیشتر باعث مصرف گاز می‌گردد تا صرفه‌جویی! آن هم زمانی که این روزها در طول روز دمای هوا واقعا سرد نیست و اکثر مناطق استان آسمان آفتابی است!

حالا بماند، بخصوص برای سنین‌ پایین و مقطع ابتدایی حداقل یک نفر از والدین نیز درگیر استفاده از سیستمِ بی کیفیتِ شاد و قطع و وصلی‌های آن می‌شود تا در کنار دانش‌آموز باشد و همچنین حجم و فشار کار معلمان نیز دوچندان و مهمتر از آن کیفیت آموزش نیز به شدت‌پایین می‌آید.

بدنیست مسئولان کمی با دقت و جدیت بیشتر در مورد تصمیمات اندیشه کنند تا ضرر و زیان تصمیم بیشتر از فایده آن نگردد.

  • نویسنده : راضیه اونق