بر اساس اطلاعات به دست آمده، حادثه تصادف بین دو موتورسیکلت سوار بوده که یکی از راکبین در جهت خلاف جاده در حال حرکت بوده و موتور سیکلت دوم از سمت روبرو با آن بصورت رخ به رخ برخورد مینماید.

بر اساس اطلاعات به دست آمده، حادثه تصادف بین دو موتور سیکلت سوار بوده که یکی از راکبین در جهت خلاف جاده در حال حرکت بوده و موتور سیکلت دوم از سمت روبرو با آن بصورت رخ به رخ برخورد مینماید.

بر اساس اخبار موثق هر دو راکب موتور در این حادثه تلخ فوت مینمایند.

یکی از راکبین از اهالی روستای کاکا بوده و راکب دوم طبق شنیده ها از روستای قورچای می‌باشد.

بیشترین حوادث ترافیکی منجر به فوت در استان گلستان را راکبین موتور تشکیل می‌دهند.

پایگاه اخبار گنبد این ضایعه دردناک و درگذشت دو جوان را به خانواده محترم این عزیزان تسلیت عرض می‌نماید.

  • نویسنده : طاهر زیتونلی