تسریع نبخشیدن به تکمیل کنده‌کاری‌های پروژه های عمرانی از جمله آب، فاضلاب، فیبرنوری و... باعث شد تا در تاریکی و کم نوری خیابان‌های شهر گنبدکاووس، یک‌ جوان گنبدی در خیابان شریعتی غربی با موتورسیکلت به این‌چاله‌ها برخورد کند و متاسفانه پس از چند روز کما ساعاتی پیش جانش را از دست داد.

فریدون قارئی، سردبیر پایگاه اخبار گنبد: تسریع نبخشیدن به تکمیل کنده‌کاری‌های پروژه های عمرانی از جمله آب، فاضلاب، فیبرنوری و… باعث شد تا در تاریکی و کم نوری خیابان‌های شهر گنبدکاووس، یک‌ جوان گنبدی در خیابان شریعتی غربی با موتورسیکلت به این‌چاله‌ها برخورد کند و متاسفانه پس از چند روز کما ساعاتی پیش جانش را از دست داد.

عبدالقیوم عاشورمحمدی‌ جوان ناکامی‌ که پس از پدر مرحومش نان‌آور خانواده هم بود به همین سادگی جانش را از دست داد و چشم‌ از جهان فرو بست، پاسخگوی جان از دست رفته، داغدار کردن چندین خانواده و دوست و آشنا، نتیجه کند پیش رفتن و یا عدم‌ توجه کافی به علائم راهنما و اخطار، تاریکی خیابان‌ها و… است.

از دادستان محترم شهرستان تقاضا می‌گردد موضوع را بررسی و با افراد خاطی برخورد نمایند و برای تسریع اصلاح معابر و خیابان‌ها و چاله و کنده کاری ها دستور ویژه دهند، تا جلوی خسارات متعدد مالی و بدنی به همشهریان گرفته شود.

  • نویسنده : فریدون قارئی