سازمان غذا و دارو قیمت همه داروها را به صورت شفاف و برخط روی سایت خود منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا : سازمان غذا و دارو قیمت همه داروها را به صورت شفاف و برخط روی سایت خود منتشر کرده است.

هموطنان با مراجعه به سایت http:// irc. fda .gov .ir/nfi و یا برنامه سامانه تی‌تک و اسکن QR کد روی بسته محصولات در لحظه قیمت دارو را مشاهده کنند.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایرنا