روی جاده‌‌ای در استرالیا یک رنگ درخشان در خط کشی خیابان استفاده شده که به شما امکان می دهد در تاریکی با دید بهتر رانندگی کنید.

روی جاده‌‌ای در استرالیا یک رنگ درخشان در خط کشی خیابان استفاده شده که به شما امکان می دهد در تاریکی با دید بهتر رانندگی کنید.

در ایران هم میشه از این کارا کرد ولی ظاهرا بودجه‌ای برای اینکار اختصاص نمی‌دهند؟ فکر کن تو جاده‌هایی که بعید میدونم تا ما زنده ایم چراغ و روشنایی براش تعبیه بشه مثل خط نو – گنبد به اینچه برون- جاده آق آباد – جاده اسبدوانی و… اینکار چقدر‌ می تونست آمار تصادفات و فوتی ها رو کمتر کنه؟ (البته با این امید جاده های آزادشهر و مینودشت رو نگفتم‌ که چراغ‌های اونها رو در زمان زندگانیمون ببینیم‌ که کامل روشن شده)

  • نویسنده : فریدون قارئی