ماموران محیط زیست و مرزبانی موفق شدند در پایش از مناطق غربی شهرستان مراوه تپه در محدوده نوار مرزی، دو متخلف را قبل از هرگونه موفقیت در صید پرندگان شکاری دستگیر کنند.

رئیس محیط زیست مراوه تپه: ماموران محیط زیست و مرزبانی موفق شدند در پایش از مناطق غربی شهرستان مراوه تپه در محدوده نوار مرزی، دو متخلف را قبل از هرگونه موفقیت در صید پرندگان شکاری دستگیر کنند.

از متخلفان دو عدد تله شبچه، چهار قطعه کبوتر و دو عدد دوربین چشمی کشف و ضبط و با تنظیم صورت مجلس تخلف به مقام قضایی معرفی شدند.

  • منبع خبر : مهر