نیازمند برنامه بلند مدت برای زندگی با ویروس کرونا هستیم و تعطیلی مدارس با وجود پیک جدید کرونا نباید صورت گیرد.

ابراهیم قادری، رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت: برای پیشگیری از ابتلا به ویروس جدید، افراد باید واکسیناسیون خود را تکمیل کنند.

در فضای سربسته و باز و شهرهای قرمز استفاده از ماسک اجباری است.

حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از مردم دوز بوستر را زده اند.

واکسن در کاهش میزان بستری و فوت شدگان تاثیر مثبتی داشته است.

نیازمند برنامه بلند مدت برای زندگی با ویروس کرونا هستیم و تعطیلی مدارس با وجود پیک جدید کرونا نباید صورت گیرد.

تزریق دوز سوم واکسن کرونا برای افراد زیر ۱۸ سال در حال بررسی است، اما همین افراد باید دو نوبت واکسن خود را دریافت کنند.

  • منبع خبر : اقتصادآنلاین