مدارس دولتی به هیچ وجه در زمان نام نویسی حق گرفتن وجه مالی از والدین را ندارند و فقط باید هزینه کتاب درسی و بیمه را دریافت کنند.

نظری، مدیرکل آموزش و پرورش گلستان: مدارس دولتی به هیچ وجه در زمان نام نویسی حق گرفتن وجه مالی از والدین را ندارند و فقط باید هزینه کتاب درسی و بیمه را دریافت کنند.

اگر خانواده‌ها داوطلبانه تمایل به کمک نقدی به مدارس فرزندان خود را داشته باشند از این موضوع استقبال می‌کنیم ولی به همه مدارس اعلام شده که کمک‌های داوطلبانه را یک ماه پس از نام نویسی دانش آموزان دریافت کنند تا هیچ گونه شبهه‌ای مبنی بر اینکه شرط نام نویسی پرداخت وجه است به وجود نیاید.

  • منبع خبر : اقتصادآنلاین