با توجه به دستورات رئیس جمهور و برنامه ریزی های انجام شده، مشکلات پتروشیمی گلستان به زودی رفع می شود.

نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به دستورات رئیس جمهور و برنامه ریزی های انجام شده، مشکلات پتروشیمی گلستان به زودی رفع می شود.

رحمت الله نوروزی: منطقه آزاد اینچه برون بعد از کش و قوس‌های فراوان تصویب شد که می‌تواند بارانداز صادرات کشور باشد.

نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به موقعیت گلستان و دروازه ارتباطی با اوراسیا، این منطقه می‌تواند به نقطه تحول اقتصاد کشور و استان بدل شود.
وی با بیان اینکه اساس نامه منطقه آزاد اینچه، تصویب شده و بعد از تأیید آن مدیرعامل و هیئت مدیره انتخاب می‌شود، گفت: با توجه به تیرگی روابط با غرب این منطقه بهترین مسیر برای شرق و اوراسیا است.

نوروزی بیان کرد: باید کمک کنیم با قوت زیرساخت‌های این منطقه فراهم شده تا شاهد اتفاقات خوبی باشیم.

نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد نیروگاه برق علی آبادکتول هم گفت: ۴۲۰ میلیون یورو در سفر رئیس جمهور برای این نیروگاه مصوب شده که می‌تواند برق مناطق اقتصادی و تجاری استان و استان‌های مجاور راتأمین می‌کند.

وی همچنین با اشاره به رفع مشکلات پتروشیمی گلستان، گفت: به دستور خواهیم بود و مشکل سهامداران برطرف می‌شود.

  • منبع خبر : مهر