هدف از اجرای این برنامه جهادی مهاجرت معکوس به روستا، تامین امنیت غذایی، کاهش آلایندگی زیست محیطی شهری و ترافیک، ایجاد فرصت های شغلی در مناطق روستایی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان گفت: رفع مشکل راه ارتباطی ۱۱۰ روستایی به ویژه در مناطق محروم و مرزی این استان در دستور برنامه جهادی قرار گرفته و اجرا و تکمیل آن با هدف رونق این روستاها پیگیری می‌شود.

سیدمحمدرضا سیدالنگی: هدف از اجرای این برنامه جهادی مهاجرت معکوس به روستا، تامین امنیت غذایی، کاهش آلایندگی زیست محیطی شهری و ترافیک، ایجاد فرصت های شغلی در مناطق روستایی است.

وی خاطر نشان کرد: اجرای این طرح در راستای الگوی اقتصادی و پیشرفت در روستای گلستان تعریف و حمایت می شود.

۴۷ درصد جمعیت گلستان در روستاها زندگی می کنند اشتغال اصلی آن ها بر پایه کشاورزی است.

  • منبع خبر : ایرنا