با پایش‌های به عمل آمده اداره محیط زیست شهرستان و سایر دستگاه‌ها، محل احتمالی مربوط به کارخانه تولید کود حیوانی بود که با حکم دادستانی شهرستان، تغییراتی در روند فعالیت آن اعمال شد، به نظر می‌رسد با این‌ تغییرات مشکل روزهای گذشته بوی نامطبوع در شهر گنبدکاووس رفع شده است.

با پایش‌های به عمل آمده اداره محیط زیست شهرستان و سایر دستگاه‌ها، محل احتمالی مربوط به کارخانه تولید کود حیوانی بود که با حکم دادستانی شهرستان، تغییراتی در روند فعالیت آن اعمال شد، به نظر می‌رسد با این‌ تغییرات مشکل روزهای گذشته بوی نامطبوع در شهر گنبدکاووس رفع شده است.

 

  • نویسنده : فریدون قارئی