شاهد افت یادگیری خصوصاً در زمینه سواد پایه در اول ابتدایی هستیم.

حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش: به دلیل ویژگی‌ها و اقتضائات سنی دانش‌آموزان در مقطع ابتدایی و محدودیت‌های فضای مجازی، شاهد افت یادگیری خصوصاً در زمینه سواد پایه در اول ابتدایی هستیم.

مهارت‌هایی که نیاز به نظارت حضوری معلم دارند؛ مانند مهارت نوشتن که جزء مهارت‌های پایه سواد محسوب می‌شوند، بیشتر از بقیه مهارت‌ها آسیب دیده اند.
در حال حاضر تاکید بر آموزش‌های حضوری است به این دلیل که زمان زیادی را از دست داده‌ایم.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران